Crayfish party

The crayfish party, at which people gather to eat, drink and be merry, is a typically Swedish festivity marking the end of the summer

Crayfish party

A traditional crayfish party takes place only in August. All you need is some friends, a heap of freshly boiled crayfish, paper hats and decorations, some beer and schnapps and a selection of silly drinking songs. Crayfish are cooked in brine, with plenty of dill.

Mäster Samuelsgatan

Crayfish party

OFFICE

null

Mäster Samuelsgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Carolina Romare/imagebank.sweden.se

Menu