Flower wreath

A wreath of wild flowers will work as personal adornment in spring and summer

Flower wreath

Except for a few protected species, most wild flowers can be picked as part of Sweden’s right of public access.
Wearing a wreath of flowers is part of the Swedish tradition around Midsummer, but any sunny day is cause enough for this nature’s accessory.

Mäster Samuelsgatan

Flower wreath

STORE

null

Mäster Samuelsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu