Lucia celebration

Lucia Day is celebrated on December 13 when Lucia comes with her retinue and lights up the winter darkness

Lucia celebration

It is usually children who take part in the Lucia procession and parents and siblings are invited to schools and kindergartens to watch. In addition to Lucia and her maidens, a Lucia procession consists of small elves, gingerbread men and star boys. The children sing traditional songs and then everyone can have Lucia buns, gingerbread biscuits and glögg or coffee.

Mäster Samuelsgatan

Lucia celebration

STORE

null

Mäster Samuelsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se

Menu