Historical observatory

A historic observatory no longer in professional use, in Saltsjöbaden outside of Stockholm

Historical observatory

The observatory was inaugurated in 1931, after the previous main observatory in central Stockholm closed due to light pollution from the city. Nowadays, most professional observatories are located in very remote areas far from cities.

Mäster Samuelsgatan

Historical observatory

OFFICE

null

Mäster Samuelsgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu